VI Ogólnopolski Turniej w Boccia dla Osób Niepełnosprawnych, Kozienice 07-09.05.2021

baner VI boccia 2021

 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza do udziału w

VI OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU W BOCCIA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

który odbędzie się w dniach 07-09.05.2021 roku

na Hali Sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu

przy ulicy Głowaczowskiej 48

 

Regulamin

 

Karta zgłoszenia

 

 

Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2021 roku

7     3          HERB GMINY KOZIENICE 

 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” rozpoczyna realizację zadania „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” – zadanie realizowane będzie w terminie 01.04.2021 – 31.01.2022 roku. Zadanie wspófinansowane jest ze środków PFRON (całe zadanie), Gminy Miasta Kozienice (VII Miting i VI Turniej w Boccia) oraz PZSN „START” (IX Memoriał).

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu 4 imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim dla osób niepełnosprawnych:

  1. VII Ogólnopolski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów
  2. VII Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny
  3. IX Memoriał im. Adama Borczucha w Tenisie Stołowym
  4. VI Ogólnopolski Turniej w Boccia

Rekrutacja uczestników projektu cyklu imprez sportowych rozpocznie się w dniu 01.04.2021 roku poprzez rozsyłanie do Stowarzyszeń oraz WTZ działających na terenie całego kraju, jak również szkół integracyjnych i innych organizacji materiałów informacyjnych oraz imiennych kart zgłoszeń. Rekrutacją zajmować się będzie specjalnie powołany w tym celu zespół pod nadzorem koordynatora projektu. Na stronie internetowej RSSiRON zostanie zamieszczona szczegółowa informacja na temat organizowanych imprez. Za prawidłowo przeprowadzoną rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator projektu. Będzie on również kontaktował się z w/w organizacjami w celu zachęcenia ich członków do udziału w imprezach. Osoby deklarujące chęć wzięcia udziału w Cyklu imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych będą zobligowane do złożenia stosownych dokumentów, wymienionych w Regulaminie każdej imprezy. Terminy nadsyłania zgłoszeń będą zamieszczone każdorazowo w Regulaminach poszczególnych imprez sportowych. Rekrutacja odbędzie się za zachowaniem n/w warunków:

1) beneficjentem ostatecznym jest osoba niepełnosprawna korzystająca z realizacji projektu,

2) beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być zawodnicy kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych. Udział zawodników kadry narodowej nie może przekroczyć 10% ogółu beneficjentów (dotyczy imprez z dyscypliny sportu w której zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej),

3) pod pojęciem „uczestnik projektu” należy rozumieć osobę lub instytucję bezpośrednio korzystającą z projektu, w tym beneficjenta ostatecznego projektu. Jako uczestnika projektu nie można wykazywać osób zatrudnionych w projekcie. Ta sama osoba nie może być jednocześnie personelem projektu oraz uczestnikiem projektu,

4) w sytuacji gdy ten sam uczestnik projektu bierze udział w kilku imprezach zaplanowanych w ramach projektu, łączny udział tego uczestnika w imprezach nie może przekroczyć 7 dni.

Łącznie planujemy udział 370 beneficjentów ostatecznych oraz 60 opiekunów. W/w imprezy sportowe zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem sportu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zadania będą mieli zagwarantowane ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie, napoje, opiekę medyczną. RSSiRON jako organizator cyklu imprez dla osób niepełnosprawnych zapewnia niezbędny do ich realizacji sprzęt sportowy, biurowy i nagłośnieniowy. Nad prawidłowym przebiegiem imprez sportowych czuwać będzie obsługa techniczna, obsługa sędziowska oraz koordynator projektu. Do każdej imprezy będzie opracowany regulamin i program minutowy. W trakcie trwania każdej imprezy najlepsi uczestnicy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, statuetkami. Wszystkie imprezy poprowadzi konferansjer. Planujemy również zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla opiekunów, którzy przyjadą z osobami niepełnosprawnymi oraz dla obsługi (techniczna, sędziowska, medyczna i konferansjer). Biuro projektu będzie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Maratońskiej 1 w Radomiu.

PRZED KAŻDĄ IMPREZĄ SPORTOWĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMIESZCZONE BĘDĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNEJ IMPREZY.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych imprezach.

 

V Ogólnopolski Turniej w Boccia Osób Niepełnosprawnych Kozienice 2021

IMG 7986

 

W dniach 05-07.03.2021r., na hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, odbyła się piąta edycja Ogólnopolskiego Turnieju w Boccia Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem było Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” w Radomiu. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Pan Arkadiusz Borczuch Prezes RSSiRON „START”.

Czytaj więcej...

Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dla osób niepełnosprawnych 2021-2022

7

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” informuje, iż z dniem 01.03.2021 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – sportowych w sportach paraolimpijskich” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w terminie 01.03.2021 - 31.03.2022 roku. Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych w dyscyplinach paraolimpijskich, tj.: lekkiej atletyce, tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów, łucznictwie, narciarstwie biegowym i bocci. W ramach projektu przewiduje się objęcie 102 osób wsparciem ze strony profesjonalnych instruktorów i trenerów. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa).

W projekcie uczestniczyć będą 102 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Rekrutacja beneficjentów rozpocznie się 01.03.2021 r. powołaniem zespołu ds. rekrutacji. Zostanie ona poprzedzona rozesłaniem informacji o projekcie do szkół integracyjnych i organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Po rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa beneficjentów oraz lista rezerwowa. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do złożenia dokumentów określonych w Regulaminie dotyczącym prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-sportowych.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

1. Powołanie zespołów ds. rekrutacji uczestników od dnia 01.03.2021 roku.

2. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych:

a) zajęcia sportowe w sekcji lekkiej atletyki – 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu i Kozienicach,

b) zajęcia sportowe w sekcji podnoszenia ciężarów – 2 grupy: 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu i Radomsku,

c) zajęcia sportowe w sekcji tenisa stołowego – 4 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu, Kielcach i Radomsku,

d) zajęcia sportowe w sekcji bocci – 4 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu i Radomsku,

e) zajęcia sportowe w sekcji łucznictwa – 2 grupy 6 osobowe, zajęcia odbywać się będą w Kielcach,

f) zajęcia sportowe w sekcji narciarstwa biegowego - 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Gronkowie i w Obidowej.

 

ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zapraszamy na V Ogólnopolski Turniej w Boccia

 baner V boccia

 

 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza do udziału w

V OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU W BOCCIA

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

który odbędzie się w dniach 05-07.03.2021 roku

na Hali Sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu

przy ulicy Głowaczowskiej 48

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

Prosimy o wsparcie finansowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy naszego Stowarzyszenia. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia darowizną. Środki z darowizny chcielibyśmy przeznaczyć na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód, który w tym momencie posiadamy jest w złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu osób przewożonych. Jako Stowarzyszenie nie posiadamy środków finansowych umożliwiających nam kupno innego auta, utrzymujemy się głównie ze składek członkowskich i dotacji celowych, jednak w tym momencie nie mamy możliwości uzyskania dotacji na zakup auta. Uzyskaliśmy gwarancję dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł. Warunkiem otrzymania w/w kwoty jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 30.000,00 zł i każda przekazana przez Państwa kwota zbliża nas do tego celu.

Czytaj więcej...

Przekaż swój 1% dla RSSiRON „START”

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” serdecznie zachęca do przekazania 1% podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia.

1 procent

Każda kwota, nawet niewielka, będzie znaczącym wsparciem dla członków naszego stowarzyszenia. Poprzez sport mają oni możliwość pokonywania wszelkiego rodzaju barier związanych z ich niepełnosprawnością oraz mogą realizować swoje marzenia.

Numer KRS: 0000464149

Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli realizować swoje cele poprzez uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych:

- w systematycznych zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych,

- w zawodach sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej,

- w zgrupowaniach i obozach sportowo-rekreacyjnych,

- rehabilitacji i odnowie biologicznej.

Dziękujemy za wsparcie sportu osób niepełnosprawnych.

 

Zimowy Obóz Sportowy, Zakopane 2020

IMG-20201228-WA0005 

 

W dniach 10-20.12.2020 roku niepełnosprawni zawodnicy Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START" uczestniczyli w Zimowym Obozie Sportowym dla Osób Niepełnosprawnych w Zakopanem. Organizatorem obozu był Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie za pośrednictwem Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”. Obóz dofinansowany został przez Ministerstwo Sportu oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Mikołajkowe Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych 08-09.12.2020

 

IMG 7965 

 

Tegoroczna edycja Mikołajkowych Zawodów Sportowych Osób Niepełnosprawnych odbyła się w dniach 08-09.12.2020 r. Organizatorem zawodów był Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, a współorganizatorem Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”. Zawody zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

Czytaj więcej...