Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2023 rok i lata 2020-2023

Zarząd Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza wszystkich Członków na obrady

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

które odbędzie się w dniu 29.06.2024 r.

o godzinie 09:00 (I termin)

o godzinie 09:30 (II termin)

w Radomiu przy ulicy Maratońskiej 1 (siedziba Stowarzyszenia)

W siedzibie Stowarzyszenia dostępne są dokumenty dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich, z którymi można zapoznać się przed ich zatwierdzeniem podczas Zebrania.