O nas

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”

Gdy w 1989 roku rozwiązane zostało Wojewódzkie Zrzeszenie Spółdzielczości Pracy „START”
w województwie radomskim działalność sportowo – rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych po prostu przestała istnieć. Przez dwa lata działacze i zawodnicy zabiegali o utworzenie jednostki mającej na celu upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Rezultatem tych starań i ogromnym sukcesem było powstanie 31 maja 1991 roku Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”. Założycielem Stowarzyszenia i wieloletnim Prezesem był Adam Borczuch.

Najważniejszy cel Stowarzyszenia to organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych. Wśród najprężniej działających przez ten okres sekcji sportowych należy wymienić: lekką atletykę, tenis stołowy, narciarstwo klasyczne, podnoszenie ciężarów, strzelectwo i szachy. Wychowankowie RSSiRON „START” dzięki swojej ciężkiej pracy, ogromnemu poświeceniu trenerów i działaczy oraz wsparciu rodziny osiągają wspaniałe wyniki na imprezach krajowych oraz międzynarodowych (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Paraolimpijskie). Do najbardziej wyróżniających się sportowców należą m. in.:

  • Mirosław Kowalski – tenisista stołowy, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
   i Mistrzostw Polski oraz medalista Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004r.;
  • Alicja Fiodorow – lekkoatletka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski oraz Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004r., Pekin 2008r., Londyn 2012r.;
  • Mariusz Tubielewicz – lekkoatleta, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski oraz medalista Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004r.;
  • Marcin Awiżeń – lekkoatleta, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
   i Mistrzostw Polski oraz medalista Igrzysk Paraolimpijskich Pekin 2008r.;
  • Mariusz Sobczak - lekkoatleta, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
   i Mistrzostw Polski oraz medalista Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012r..;
  • Justyna Kozdryk – podnoszenie ciężarów, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
   i Mistrzostw Polski oraz medalistka Igrzysk Paraolimpijskich Pekin 2008r.;
  • Sebastian Powroźniak – tenisista stołowy, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
   i Mistrzostw Polski oraz medalista Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012r.;
  • Bożena Zych – lekkoatletka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
   i Mistrzostw Polski.

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” jest od wielu lat organizatorem imprez sportowych i integracyjnych o randze międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej. Wśród najczęściej organizowanych należy wymienić: Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Polski oraz Spartakiady Młodzieży w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Polski w Szachach oraz Międzynarodowe Turnieje
w Tenisie Stołowym.

Ważnym wydarzeniem w działalności Stowarzyszenia było powstanie w 2008 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Każdego dnia 40 dorosłych uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością umysłową bierze udział w zajęciach w 8 różnych pracowniach, w których zdobywają niezbędne umiejętności życia codziennego, ale również rozwijają zdolności sportowe, manualne i artystyczne.

W ostatnich latach RSSiRON „START” poszerzyło swoją działalność w zakresie ekologii, profilaktyki prozdrowotnej, podejmowania działań profilaktycznych przeciw przemocy, uzależnieniom i alkoholizmowi, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rzecz społeczności lokalnej (między innymi dzieci, młodzież, osoby starsze).