Zapraszamy do udziału w obozie sportowym 16-25.06.2024 Ostrów Mausz

W dniach 16-25.06.2024 roku Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” planuje kolejny raz organizację letniego obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych. Podczas obozu odbywać się będą różne rodzaje aktywności. Miejscem organizacji wypoczynku będzie tradycyjnie już urokliwy ośrodek Rehabilitacyjno-Sportowy „SZANSA-START GDAŃSK” w miejscowości Ostrów Mausz. Obóz został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia ul. Maratońska 1 lub telefonicznie 510 218 733.