WYBRANO ZARZĄD I KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADOMSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”. Oprócz zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok, omówienia działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2016-2019 odbyły się również wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej działają na rzecz Stowarzyszenia w formie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę.

Wybrano Zarząd w składzie:

- Pan Arkadiusz Borczuch – Prezes Zarządu

- Pani Dorota Grzyb – Sekretarz Zarządu

- Pan Robert Jakubowski – Członek Zarządu

- Pani Grażyna Pucułek – Członek Zarządu

- Pani Barbara Borucz-Krzemińska – Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

- Panią Krystynę Zawiszę - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,

- Panią Alicję Kazimierczuk – Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

- Pana Jacka Szczygła – Członka Komisji Rewizyjnej.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY UDANEJ I OWOCNEJ PRACY NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA.

ZAKOŃCZENIE AKCJI „POMOC DLA RADOMSKICH SZPITALI”

103309087 188715865807038 3725211739219653164 n

 

W związku z panującą w naszym kraju epidemią koronawirusa oraz ciężką sytuacją w radomskich szpitalach, Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” prowadziło akcję, której celem był zakup środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia. Poprzez organizację tej akcji chcieliśmy wspomóc pracowników służby zdrowia w tym trudnym okresie.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza wszystkich Członków na obrady

Walnego ZebraniaSprawozdawczo – Wyborczego Członków

Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

które odbędzie się w dniu 30.06.2020 r.

o godzinie 17:30 (I termin)

o godzinie 18:00 (II termin)

w Radomiu przy ulicy Maratońskiej 1 (siedziba Stowarzyszenia)

 

Porządek obrad

 

Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2020 roku

 

loga2019 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” rozpoczyna realizację zadania „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” – zadanie realizowane będzie w terminie 01.06.2020 – 31.03.2021 roku. Zadanie wspófinansowane jest ze środków PFRON (całe zadanie), Gminy Miasta Radom (VIII Memoriał i VI Turniej w Podnoszeniu Ciężarów), Gminy Miasta Kozienice (VI Miting) oraz PZSN „START” (VIII Memoriał i Mistrzostwa Polski Juniorów).

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu 5 imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim dla osób niepełnosprawnych:

  1. VI Ogólnopolski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów
  2. VI Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny
  3. VIII Memoriał im. Adama Borczucha w Tenisie Stołowym
  4. V Ogólnopolski Turniej Boccia
  5. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów

Czytaj więcej...

POMOC DLA RADOMSKICH SZPITALI

W związku z ciężką sytuacją służby zdrowia, brakiem środków ochrony osobistej w Radomskich Szpitalach, Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” zaplanowało akcję „Pomoc dla Radomskich Szpitali”. W ramach tej akcji chcemy zakupić środki ochrony osobistej tj. fartuchy, rękawiczki, maski. Chcemy mieć pewność, iż wszyscy będziemy bezpieczni - zarówno personel jak i pacjenci. Pamiętajmy, koronawirus nie wybiera, zachorować może każdy z nas i każdy może być pacjentem. Pielęgniarki i lekarze robią wszystko, aby zapewnić nam bezpieczeństwo i odpowiednią ochronę, jednak bez podstawowych środków jest to niemożliwe.

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” od lat pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy i tym razem dołożyć swoją małą cegiełkę w walce z koronawirusem. Dzięki temu wszyscy szybciej wrócimy do codziennych zajęć – pracy, szkoły, treningów.

CHCESZ POMÓC??? Wpłać jakąkolwiek kwotę na konto naszego Stowarzyszenia z dopiskiem „DAROWIZNA NA ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ”, a my w ramach tej darowizny zakupimy najpilniej potrzebne środki i przekażemy pracownikom radomskich szpitali. Wszystkie środki zostaną skrupulatnie rozliczone, a podsumowanie zostanie umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie pobiera prowizji, 100% kwoty zostanie przekazane na zakup w/w środków.

Nasz numer rachunku bankowego:

Getin Noble Bank: 90 1560 0013 2000 1701 4639 9500

PAMIĘTAJ, DOBRO POWRACA !!!

DZIĘKUJEMY

 

Informacja

Zarząd Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemii koronawirusa w Polsce, nie odbędzie się tradycyjne spotkanie wielkanocne Członków Stowarzyszenia.

Życzymy dużo zdrowia, nadziei i pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Przekaż swój 1% dla RSSiRON „START”

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” serdecznie zachęca do przekazania 1% podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia.

1 procent

Każda kwota, nawet niewielka, będzie znaczącym wsparciem dla członków naszego stowarzyszenia. Poprzez sport mają oni możliwość pokonywania wszelkiego rodzaju barier związanych z ich niepełnosprawnością oraz mogą realizować swoje marzenia.

Numer KRS: 0000464149

Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli realizować swoje cele poprzez uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych:

- w systematycznych zajęciach sportowo-rehabilitacyjnych,

- w zawodach sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej,

- w zgrupowaniach i obozach sportowo-rekreacyjnych,

- rehabilitacji i odnowie biologicznej.

Dziękujemy za wsparcie sportu osób niepełnosprawnych.

 

Jagoda Kibil nagrodzona podczas Gali Mistrzów Sportu ziemi radomskiej 2019

 

gala-sportu-47

 

Podczas dorocznej Gali Mistrzów Sportu zorganizowanej przez prezydenta Radomia, która odbyła się w piątek 24 stycznia 2020 roku, nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy, trenerzy, działacze oraz sponsorzy.

W kategorii Nadzieja Roku laureatką została nasza młoda lekkoatletka Jagoda Kibil, która w 2019 roku podczas Paralekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Dubaju zdobyła srebro w biegu na 200 metrów oraz zajęła IV miejsce w biegu na 100 metrów.

Czytaj więcej...

Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dla osób niepełnosprawnych 2020-2021

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” informuje, iż z dniem 01.02.2020 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – sportowych w sportach paraolimpijskich” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany będzie w terminie 01.03.2020 - 28.02.2021 roku. Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych w dyscyplinach paraolimpijskich, tj.: lekkiej atletyce, tenisie stołowym, podnoszeniu ciężarów, łucznictwie, narciarstwie biegowym i bocci. W ramach projektu przewiduje się objęcie 100 osób wsparciem ze strony profesjonalnych instruktorów i trenerów. Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa).

W projekcie uczestniczyć będą 100 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Rekrutacja beneficjentów rozpocznie się 01.02.2020 r. powołaniem zespołu ds. rekrutacji. Zostanie ona poprzedzona rozesłaniem informacji o projekcie do szkół integracyjnych i organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Po rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa beneficjentów oraz lista rezerwowa. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do złożenia dokumentów określonych w Regulaminie dotyczącym prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-sportowych.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

1. Powołanie zespołów ds. rekrutacji uczestników od dnia 01.02.2020 roku.

2. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-sportowych:

a) zajęcia sportowe w sekcji lekkiej atletyki – 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu i Kozienicach,

b) zajęcia sportowe w sekcji podnoszenia ciężarów – 3 grupy: 2 grupy po 5 osób i 1 grupa 6-osobowa, zajęcia odbywać się będą w Radomiu i Radomsku,

c) zajęcia sportowe w sekcji tenisa stołowego – 4 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu, Kielcach i Radomsku,

d) zajęcia sportowe w sekcji bocci – 4 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Radomiu i Radomsku,

e) zajęcia sportowe w sekcji łucznictwa – 2 grupy 6 osobowe, zajęcia odbywać się będą w Kielcach,

f) zajęcia sportowe w sekcji narciarstwa biegowego - 2 grupy po 6 osób, zajęcia odbywać się będą w Gronkowie i w Obidowej.

ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE