WYBRANO NOWY ZARZĄD I KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADOMSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”

 

W dniu 25 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”. Oprócz zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok, omówienia działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2012-2015 odbyły się również wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej działają na rzecz Stowarzyszenia w formie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę.

 

Niemal jednogłośnie wybrano nowy Zarząd w składzie:

- Pan Arkadiusz Borczuch – Prezes Zarządu

- Pani Dorota Grzyb – Sekretarz Zarządu

- Pan Robert Jakubowski – Członek Zarządu

- Pani Grażyna Pucułek – Członek Zarządu

- Pani Justyna Kozdryk – Członek Zarządu

 

Jednocześnie, również przeważającą większością głosów na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

- Panią Krystynę Zawiszę - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,

- Panią Alicję Kazimierczuk – Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

- Pana Jacka Szczygła – Członka Komisji Rewizyjnej.

 

GRATULUJEMY SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ I OWOCNEJ PRACY NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA.