ZAPROSZENIE

 

Zarząd Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza wszystkich Członków na obrady

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków

Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

które odbędzie się w dniu 25.06.2016 r.

o godzinie 11:00 (I termin)

o godzinie 11:30 (II termin)

w Radomiu przy ulicy Maratońskiej 1 (siedziba Stowarzyszenia)