Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

zaprasza wszystkich Członków na obrady

Walnego ZebraniaSprawozdawczo – Wyborczego Członków

Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych "START"

które odbędzie się w dniu 30.06.2020 r.

o godzinie 17:30 (I termin)

o godzinie 18:00 (II termin)

w Radomiu przy ulicy Maratońskiej 1 (siedziba Stowarzyszenia)

 

Porządek obrad