Informacja

Zarząd Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemii koronawirusa w Polsce, nie odbędzie się tradycyjne spotkanie wielkanocne Członków Stowarzyszenia.

Życzymy dużo zdrowia, nadziei i pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.